عنوان:عرضه قرآن و کتب ادعیه /فروشگاه کتاب هادی
وب‌سایت:https://katabhadi.com
پیش فاکتور
آدرس:قم نیروگاه خ 17شهریور ک15 ده متری بداغی پ25
کدپستی:3717616378
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
1شناسه19682محصولقرآن صدوبیست پاره (120حزبی) قیمتتومان4,540,000مبلغ تخفیفتومان0تعداد1مبلغ کلتومان4,540,000
مبلغ کل تومان4,540,000
مبلغ حمل و نقل
مبلغ نهایی تومان4,540,000